Verdens regnskove befinder sig omkring ækvator i områder med høj temperatur og fugtighed, som giver tusindvis af eksotiske dyr og planter mulighed for at trives allerbedst. Verdens største regnskov finder vi i Amazonas, og spreder sig over otte Mellem- og Sydamerikanske lande. Desværre bliver regnskoven mindre for hvert år, da vi mennesker hvert år fælder enorme mængde skov for profit. Grunden til at vi fælder så store mængder, er den store globale efterspørgsel på tømmer og palmeolie. Tømmeren kommer fra ...

Verdens Skove er en miljøorganisation stiftet i Danmark i 1983, og med de mange års erfaring som grundlaget, arbejder organisationen for bevarelse og bæredygtig brug af skove verden over. Der arbejdes både nationalt med biologisk mangfoldighed i danske skove og internationalt, hvor særligt regnskoven er i fokus. Regnskoven er essentiel, fordi den byder på en overordentlig stor mængde ressourcer, men desværre bliver der drevet rovdrift på områderne. Med en kampagne bygget op omkring regnskovscertifikater, arbejder Verdens Skove på at bevare regnskoven ...

Verdens regnskove spiller en vigtig rolle for vejr og klima for hele kloden. Når der fældes eller afbrændes regnskov frigives CO2, der ender oppe i atmosfæren. Bevarelse af regnskov betyder at mindre CO2 frigøres, og dermed har det stor indvirkning på at temperaturen på jorden ikke stiger så markant. Derfor er der vigtigt at bevare regnskov for at forhindre store temperaturstigninger på vores klode. Desuden betyder mindre regnskov mindre fordampning og skydannelse. Dette fører til mindre nedbør, hvilket påvirker ...

Regnskovene er for mange mennesker et fortryllende og nærmest eventyragtige områder, kendt for at være hjemsted for klodens mest eksotiske dyr. Faktisk er regnskoven hjemsted for over halvdelen af jordens plante- og dyrearter, på trods af, at regnskoven kun dækker ca. 6% af klodens overflade. Regnskoven er på mange måder et helt fantastisk sted, og for dyrene som lever der, er skoven alfa og omega for deres overlevelse. Desværre er vi mennesker alt for hårde ved disse områder, og ...

Det vurderes, at over halvdelen af verdens dyr- og plantearter lever i verdens regnskove, hvilket svarer til ca. 90.000 plantearter og mere end 1.000.000 dyr- og insektarter. Denne enorme mænge af dyr- og plantearter, der er at finde i regnskoven, er på trods af, at verdens regnskove kun dækker ca. 6% af klodens overflade. Med andre ord, så ødelægger vi mennesker tusindvis af dyrs hjem og mulighed for føde, når vi rydder regnskov. På trods af at vi de senere år ...