Regnskoven er blandt de mest eksotiske områder vi har på denne planet, og det estimeres, at over halvdelen af jordens dyre- og plantearter findes i disse områder. Det er på trods af, at regnskoven i dag, kun dækker ca. 6% af jordens overflade, eller hvad der svarer til ca. 155 gange Danmarks samlede areal. Før vi mennesker begyndte at fælde regnskoven, dækkede den ca. 14% af jordens samlede overflade, men eftersom at vi hvert år fælder hvad der svarer til ...

Verdens regnskove befinder sig omkring ækvator i områder med høj temperatur og fugtighed, som giver tusindvis af eksotiske dyr og planter mulighed for at trives allerbedst. Verdens største regnskov finder vi i Amazonas, og spreder sig over otte Mellem- og Sydamerikanske lande. Desværre bliver regnskoven mindre for hvert år, da vi mennesker hvert år fælder enorme mængde skov for profit. Grunden til at vi fælder så store mængder, er den store globale efterspørgsel på tømmer og palmeolie. Tømmeren kommer fra ...

Verdens Skove er en miljøorganisation stiftet i Danmark i 1983, og med de mange års erfaring som grundlaget, arbejder organisationen for bevarelse og bæredygtig brug af skove verden over. Der arbejdes både nationalt med biologisk mangfoldighed i danske skove og internationalt, hvor særligt regnskoven er i fokus. Regnskoven er essentiel, fordi den byder på en overordentlig stor mængde ressourcer, men desværre bliver der drevet rovdrift på områderne. Med en kampagne bygget op omkring regnskovscertifikater, arbejder Verdens Skove på at bevare regnskoven ...

Verdens regnskove spiller en vigtig rolle for vejr og klima for hele kloden. Når der fældes eller afbrændes regnskov frigives CO2, der ender oppe i atmosfæren. Bevarelse af regnskov betyder at mindre CO2 frigøres, og dermed har det stor indvirkning på at temperaturen på jorden ikke stiger så markant. Derfor er der vigtigt at bevare regnskov for at forhindre store temperaturstigninger på vores klode. Desuden betyder mindre regnskov mindre fordampning og skydannelse. Dette fører til mindre nedbør, hvilket påvirker ...

Regnskovene er for mange mennesker et fortryllende og nærmest eventyragtige områder, kendt for at være hjemsted for klodens mest eksotiske dyr. Faktisk er regnskoven hjemsted for over halvdelen af jordens plante- og dyrearter, på trods af, at regnskoven kun dækker ca. 6% af klodens overflade. Regnskoven er på mange måder et helt fantastisk sted, og for dyrene som lever der, er skoven alfa og omega for deres overlevelse. Desværre er vi mennesker alt for hårde ved disse områder, og ...