Bæredygtig regnskov

By:

Verdens Skove er en miljøorganisation stiftet i Danmark i 1983, og med de mange års erfaring som grundlaget, arbejder organisationen for bevarelse og bæredygtig brug af skove verden over.

Der arbejdes både nationalt med biologisk mangfoldighed i danske skove og internationalt, hvor særligt regnskoven er i fokus. Regnskoven er essentiel, fordi den byder på en overordentlig stor mængde ressourcer, men desværre bliver der drevet rovdrift på områderne. Med en kampagne bygget op omkring regnskovscertifikater, arbejder Verdens Skove på at bevare regnskoven ved at hjælpe lokalbefolkningen til at bruge den til for eksempel turisme eller produktion, der gør det muligt at bevare træerne.

På Verdens Skoves hjemmeside, www.verdensskove.org, kan man købe et regnskovscertifikat. Pengene går til at støtte lokale bønder, som er afhængige af jorden og naturens ressourcer. Det nuværende projekt kører i Nicaragua og med et certifikat på 214 kroner, bevares et regnskovsområde på 500 kvm. Beløbet dækker området i en tiårig periode, hvilket giver bonden tid til at opbygge en bæredygtig indtægtskilde.

Helt præcist bliver pengene brugt til at erklære det givne område beskyttet og dermed behøver familierne ikke fælde træerne eller sælge skoven til eksempelvis tømmervirksomheder.

Har du lyst til at være en del af kampen for bevarelse af regnskovene, så kig på Verdens Skoves hjemmeside og find mere og uddybende information.

Posted in: Regnskoven