About:

Profile description

Regnskoven er efter mange folks mening, blandt de mest eksotiske og smukke områder vi har her på kloden. Regnskovens områder dækker hvad der svarer til ca. 155 gange Danmarks samlede areal, omregnet til ca. 6 procent af klodens samlede areal hvilket lyder af meget. Desværre er dette tal dalende, og der fældes hvad svarer til en fodboldbanes størrelse areal regnskov hvert 3. sekund, året rundt. Ikke nok med, at det forurener ekstremt meget, når vi fælder skovens træer, og derefter ...

Regnskoven dækker i dag ca. 6 procent af klodens samlede areal, og strækker sig over store områder omkring ækvator, hvor luftfugtigheden og temperaturen er høj. Her tiltrækker klimaet nogle af verdens mest eksotiske dyr, og man estimerer at der findes mere end 1.000.000 dyre- og insektarter og 90.000 plantearter. Selvom at der er tale om nogle af klodens mest eksotiske steder, så er vi mennesker desværre ikke for gode til at passe på disse fantastiske steder. I dag dækker ...

Regnskoven huser mere end halvdelen af verdens samlede dyre- og plantearter, og det er på trods af, at regnskovens områder kun dækker cirka 6 procent af den samlede overflade. Med andre ord, så er regnskoven på mange måder et helt igennem eksotisk sted. 6 procent, eller hvad svarer til ca. 155 gange Danmark areal, lyder måske af meget, men oprindeligt dækkede skovens områder hele 14 procent. Grunden til den drastiske reducering af skovarealer skyldes, at vi mennesker fælder skovens ...

Regnskoven dækker i dag ca. 4% af jorden overflade, og strækker sig over store områder omkring ækvator, hvor den høje luftfugtighed og temperatur tiltrækker nogle af verdens mest eksotiske dyr. På trods af at regnskoven ikke dækker mere end 4% af jordens overflade, så findes over halvdelen af klodens dyre- og plantearter i disse skovområder, hvilket må siges at være ret imponerende. Det estimeres, at over 1 mio. dyre- og insektarter findes i regnskovens områder, og mere end 90.000 plantearter. Oprindeligt ...

Regnskovene dækker i dag hvad svarer til ca. 6% af jordens samlede areal. Dette tal var oprindeligt 14%, men blandt andet grundet en stor international efterspørgsel på tømmer, har vi gennem årtier fældet enorme mængder af skovens træer. Vi fælder så store mængder, at regnskovens områder svinder ind, med hvad svarer til 3 gange Danmarks areal hvert år. Det er selvfølgelig et kæmpe problem, og fortsætter vi denne kurs, vil vi inden for et par generationer ikke længere have en ...